Operasjoner AGRO ØNH

De fleste småbarn har perioder med væske i mellomøret, for eksempel i forbindelse med forkjølelser eller etter en ørebetennelse. I de aller fleste tilfeller går dette over av seg selv ganske fort. I enkelte tilfeller kan væsken imidlertid bli værende, noe som kan føre til midlertidig nedsatt hørsel. Blir væsken liggende for lenge, kan tilstanden over tid påvirke språkutvikling og gi atferdsproblemer. Hvis væsken i øret ikke trekker seg tilbake innen flere måneder kan det være grunn til å legge øredren, eller såkalte ventilasjonsrør, som er små hule rør av plastikk eller silikon som innsettes i tromhinnen for å bidra til utluftingen av mellomøret.

Operasjonen
Innsetting av øredren er som regel ikke et komplisert inngrep.  Operasjonen foregår i narkose hos barn, ofte i lokalbedøvelse hos voksne.  Ved hjelp av såkalt mikrokirurgisk teknikk legger vi et lite snitt i trommehinnen før drenet settes inn.  Operasjonen tar ca .10 minutter.

Tiden etterpå
Det er lite smerter etter innsetting av dren, oftest er det nok med reseptfrie smertestillende dosert etter vekt i et par dager.  Barnet kan returnere til barnehage/skole etter få dager.

Komplikasjoner
Komplikasjoner forekommer sjelden ved innsetting av øredren.  De fleste dren vil falle ut av seg selv innen ett års tid.  De få drenene som ikke faller ut av seg selv, fjerner vi etter 2-3 år, avhengig av situasjonen.  Hullet i trommehinnen lukker seg av seg selv hos de aller fleste, men må hos noen få lukkes kirurgisk.

Fjerning av falske mandler er blant de hyppigste kirurgiske inngrep som utføres på barn i den vestlige verden. Falske mandler eller polypper (adenoide vegetasjoner) er et forstørret lymfeliknende vev i nesesvelget ved den bakre åpningen til nesen. Hos barn kan dette medføre tett nese, munnpusting, dårlig søvn og tretthet på dagtid. Mange kan også oppleve hyppige øvre luftveisinfeksjoner og gjentatte ørebetennelser og væske i mellomørene. Ved uttalte plager er behandlingen operasjon.

Operasjonen
Fjerning av falske mandler er ikke et komplisert inngrep.  Operasjonen foregår i narkose via munnen, og tar ca. 20 minutter.

Tiden etterpå
Etter operasjonen har du et «skrubbsår» i nesesvelget som vil gro i løpet av en ukes tid.  Det er ikke mye smerter involvert da dette området er stillestående og beskyttet av ganeseilet når du spiser/svelger.  Du kan returnere til barnehage eller skole etter 4-5 dager.

Komplikasjoner
Blødning etter fjerning av falske mandler ser vi nesten aldri, bortsett fra at det hos de fleste vil komme litt blod fra nesen/munnen rett i etterkant av operasjonen.

Mandlene (tonsillene) finner du helt bakerst i halsen og er to kjertler i svelget som er en del av kroppens immunforsvar mot bakterier og virus. Mandlene kan bli infiserte, og da kan du få feber og vondt i halsen. Noen ganger kan mandlene i seg selv gi opphav til hyppige eller kronisk halsbetennelse. Andre ganger er de de så store at de kan påvirke pusten spesielt når du sover, eller de kan gi plager når du svelger. I dag er søvnrelaterte pusteproblemer og hyppig/kronisk halsbetennelse hovedgrunnene til at vi fjerner mandler.

Operasjonen
Operasjonen foregår i narkose og tar 20-30 minutter.  Fjerning av mandlene er ikke et komplisert inngrep, men bærer med seg en risiko for etterblødning.  Oftest fjernes hele mandelen (tonsillektomi), i noen tilfeller fjerner vi kun den eventuelt forstørrede delen (tonsillotomi).

Fjerning av mandlene blir utført dersom du har:

 • Gjentatte akutte betennelser i mandlene
 • Kronisk betennelse i mandlene med symptomer som dårlig ånde, pusspropper fra mandlene eller lymfeknutehevelse på halsen
 • Forstørrede mandler som gir svelge- og pustevansker
 • Abscess/byll i mandlene
 • Mistanke om ikke-godartet forandring i mandlene

Tiden etterpå
Etter operasjonen har du to sår i svelget som skal gro av seg selv over en-to uker.  Dette kan gi noe smerter og det kan være plagsomt å spise/drikke, men det håndterer vi som regel fint ved å bruke smertestillende.  Du er sykemeldt/borte fra skolen i 10-14 dager.  Du kan gjenoppta fysisk aktivitet og trening etter ca. 14 dager.

Komplikasjoner
Risikoen for blødning fra sårsengen er på ca 3-4 prosent, og vil hos de fleste inntreffe innen de første 10 dagene etter operasjonen.  Andre komplikasjoner er meget sjeldne.

Nese- og bihuleplager er en vanlig årsak til at voksne og barn oppsøker lege. Plagene gir i mange tilfeller redusert allmenntilstand og produktivitet både i arbeid og fritid. De vanligste symptomene er tett nese, sekresjon, trykk/smerter og nedsatt luktesans. Dette skyldes oftest kroniske betennelsestilstander som bihule-betennelse, allergi eller overforbruk av reseptfrie nesesprayer, eller anatomiske varianter som synlig skjev nese, skjev neseskillevegg innad i nesen, eller store nesemuslinger.

Operasjonen
De aller fleste nese-og bihuleinngrep foregår i lokalbedøvelse med sedasjon.  Det betyr at du får smertestillende og avslappende medisin via en kanyle i armen, før vi lokalbedøver det området som skal opereres.  Operasjonen er derfor helt smertefri og du sover ofte gjennom store deler av inngrepet.

Er problemet: 

 • kronisk bihulebetennelse, forbedrer vi ventilasjonen og drenasjen av bihulene slik at forholdene legges til rette for at slimhinnen og bihulene kan normaliseres.  Dette foregår ved såkalt kikkehullskirurgi hvor vi utvider de naturlige kanalene til bihulene og eventuelt fjerner polypper som har dannet seg i bihulene
 • skjev ytternese eller skjev neseskillevegg, retter vi opp denne slik at luftpassasjen blir bedre
 • store nesemuslinger/hovne slimhinner i nesen, så kan vi slanke eller ta bort deler av disse, slik at passasjen bedres og du puster bedre

Tiden etterpå
De aller fleste opplever lite smerte etter operasjonen.  Du får smertestillende som brukes etter behov.

Etter en bihuleoperasjon bruker du som oftest små tamponger i nesen i to-fem dager. Disse hindrer ikke luftpassasjen, men du vil likevel oppleve at du er tett i nesen grunnet hevelse og sekresjon fra nese-slimhinnen. Dette gir seg forholdsvis raskt.  Det er viktig å være nøye med saltvannskyllinger og evt oljespray etter operasjonen. Medisinsk behandling med foreskrevet nesespray gjenopptas etter ca. en-to uker.  

Du er vanligvis sykemeldt i en-to uker, avhengig av omfang av operasjonen og yrket du har. 
Trening og annen fysisk anstrengende aktivitet kan tas opp etter ca. to uker.  Du kommer til kontroll etter ca. seks uker og tre-seks måneder.  Dette avtaler vi mer nøyaktig i det enkelte tilfelle.

Komplikasjoner
Bihuleinngrep medfører som all annen kirurgi en liten risiko for blødning eller infeksjon.  Dette ser vi imidlertid sjelden.

Skjev neseskillevegg er en av de vanligste årsakene til tett nese. Dette kan komme av tidligere neseskader eller utviklingsdefekter, som sammen med slimhinneforandringer i voksen alder, gir tetthet. Tettheten oppleves ofte på den ene siden, men du kan også være tett i begge nesebor. Noen ganger er skilleveggen også delaktig i kronisk bihulebetennelse og hyppige bihulebetennelser. Mange blir bedre av reseptpliktig nesespray, men i andre tilfeller er operasjon nødvendig.

Operasjonen
De aller fleste nese-og bihuleinngrep foregår i lokalbedøvelse med sedasjon. Det betyr at du får smertestillende og avslappende medisin via en kanyle i armen, før vi lokalbedøver det området som skal opereres. Operasjonen er derfor helt smertefri og du sover ofte gjennom store deler av inngrepet. I enkelte tilfeller bruker vi narkose.  Under operasjonen løsnes og flyttes brusk og ben i nesen slik at luftpassasjen blir bedre. Neseskilleveggen opereres via et snitt inne i neseboret slik at det ikke blir synlige arr.

Tiden etterpå
Det er generelt lite smerter i etterkant av operasjonen, men du vil være tett i nesen pga små tamponger som vi fjerner etter en til to dager. Deretter behandler du nesen med saltvannskyllinger og oljespray.

Stingene innad i nesen vil gå i oppløsning av seg selv.  Du er vanligvis sykemeldt i en-to uker, avhengig av omfang av operasjonen og yrket du har. Trening og annen fysisk anstrengende aktivitet kan tas opp etter ca. to uker. Du kommer til kontroll etter ca. seks uker og tre-seks måneder.

Komplikasjoner
Blødning og infeksjon er mulig etter alle typer operasjoner, men komplikasjoner forekommer meget sjelden ved denne type inngrep.

Nesens sentrale posisjon, midt i ansiktet, setter den i en særstilling, både kirurgisk og estetisk sett. Først og fremst har nesen en viktig funksjon som portvakt for de nedre luftveiene. På grunn av nesens anatomi, er neseplastikk en av de mest utfordrende plastikkirurgiske operasjoner. Det stiller store krav til tekniske ferdigheter, analytisk evne og estetisk sans hos legen som skal operere. Dr. Robby Roarsen er blant kirurgene som opererer flest neser i Norge.

Operasjonen
Operasjonen utføres enten såkalt «endonasalt», dvs. gjennom neseborene med snitt kun innad i nesen, eller via «ekstern tilgang» med et lite snitt i stolpen mellom neseborene. Da får man et lite arr her, som med tiden blir lite synlig.  Operasjonen utføres oftest i lokalbedøvelse med sedasjon. Det betyr at du får smertestillende og avslappende medisin via en kanyle i armen, før vi lokalbedøver det området som skal opereres. Operasjonen er derfor helt smertefri og du sover ofte gjennom store deler av inngrepet.   
Avhengig av utgangspunktet handler en operasjon ofte om å:

 • rette opp skjeve deler av nesen
 • bygge opp manglende struktur og styrke
 • fjerne overskytende brusk eller ben
 • rekonstruere nesetipp eller neserygg

Ofte kan det også dreie seg om en kombinasjon av flere elementer for å oppnå ønsket resultat.

Tiden etterpå
Det er generelt lite smerter i etterkant av operasjonen, men du vil være tett i nesen pga. små tamponger som vi fjerner etter en til to dager. Deretter behandler du nesen med saltvannskyllinger og oljespray.

Normalt er du sykemeldt i en-to uker, og kan gjenoppta fysisk aktivitet og trening etter ca to uker.  Du kommer til kontroll etter ca. seks uker og tre-seks måneder. Det blir vanligvis ingen synlige arr etter neseoperasjon. Stingene innad i nesen vil gå i oppløsning av seg selv. Hvis du får sting i stolpen mellom neseborene skal disse fjernes etter ca. en uke.

Komplikasjoner
Som ved all annen kirurgi kan det oppstå blødning og infeksjon, eller problemer med at brusk og ben ikke tilheler som planlagt.  Dette ser vi imidlertid svært sjelden. Hovenhet og blåmerker kan oppstå, men forsvinner etter relativt kort tid.
Kombinasjonsbehandling

Ofte opereres neseskilleveggen eller de nedre nesemuslingene i samme seanse som neseplastikk.

Nesmuslingene er slimhinnekledte benkammer i nesens yttervegger som bidrar til å øke overflaten i nesehulen slik at inspirasjons-luften varmes og fuktes bedre. Store nesemuslinger er en vanlig årsak til tett nese og kan oppstå på en eller begge sider av nesen. Tettheten forverres ofte i liggende posisjon, og om natten. Årsaken kan være allergi, kronisk nese-bihulebetennelse eller overforbruk av nesespray, men ofte er det ingen spesifikk grunn til at nese-muslingene er forstørret. Mange blir bedre av reseptpliktig nesespray, men i andre tilfeller er operasjon nødvendig.

Operasjonen
I de aller fleste tilfeller foregår en operasjon av nesemuslinger i lokalbedøvelse med sedasjon. Det betyr at du får smertestillende og avslappende medisin via en kanyle i armen, før vi lokalbedøver det området som skal opereres. Operasjonen er derfor helt smertefri og du sover ofte gjennom store deler av inngrepet.

Avhengig av utgangspunkt behandles nesemuslinger enten med radiobølgebehandling av slimhinnen, eller fjerning av deler av nesemuslingene for bedre luftpassasje; 

Radiofrekvent conchoplastikk
Hvis slimhinnene er fortykket hjelper det ofte med såkalt radiobølgebehandling som evt. repeteres etter noen måneder.  Dette er lite inngrep, tar kort tid, og utføres i lokalbedøvelse uten nevneverdig ubehag. Det er ikke nødvendig med tamponger i nesen i etterkant av inngrepet, og de fleste går tilbake til jobb dagen etter inngrepet.

Submukøs conchotomi
Dersom benstrukturen i nesemuslingene er for kraftig må deler av denne tas bort for at plagerne skal forsvinne.  Dette gjør vi i lokalbedøvelse, men oftest med tillegg av lett sedasjon. Du er tett i nesen i en-to dager pga. tamponger som må ligge der for å begrense blødning etter denne type operasjon. Sykemelding i ca. en uke er vanlig.

Tiden etterpå
De aller fleste opplever lite smerte etter operasjonen. Du får smertestillende som brukes etter behov. De fleste opplever lettere tetthet, og får en del skorper i etterkant som må behandles med saltvannskylliger og oljespray oftest i to-tre uker. Enkelte trenger å bruke saltvannskyllinger i noe lenger tid.

Komplikasjoner
Det er meget sjelden forbundet betydelige komplikasjoner med noen av disse inngrepene.

Tette tårekanaler forårsaker rennende øyne og irritasjon, ofte med puss i indre øyekrok. Dette kan skyldes betennelse i tåreveiene eller tåresekken.

I første omgang bør man gå til øyelege og forsøke sondering av tårekanalene. Dersom det ikke fører frem kan man hos voksne åpne tårekanalene med et kikkehullsinngrep via nesen uten ytre arr og med lav risiko. Dette kalles endoskopisk dacrorhinocystostomi, DCR, og utføres i lokalbedøvelse med lett sedasjon.

Poser og løs hud over og under øynene kommer ofte med alderen. Tunge øyelokk skyldes redusert elastisitet i huden, men også at pannen og øyebrynene siger ned. Tilstanden kan også være arvelig betinget. Derfor er også en del yngre rammet av dette. Mange kompenserer tunge øyelokk med å løfte øyebrynene, hvilket ofte kan gi press i pannen/hodepine og følelse av å bli trøtt og sliten i hodet og øynene ut over dagen. En øyelokkoperasjon er et av de vanligste inngrepene innen plastisk kirurgi, og gir ofte svært gode resultater i form av et lettere og mer åpent blikk, med mindre tyngdefornemmelse og mindre slitenhet i øynene.

Konsultasjonen
Alle operasjoner starter med en konsultasjon.  Her legger vi en plan sammen ut ifra hva som betyr mest for deg og hva som totalt sett vil gi det beste og mest naturlige resultat.

Hva er en øyelokkoperasjon?
En øyelokkoperasjon er et inngrep hvor overflødig hud og evt. muskel- og fettvev fjernes rundt øynene. Ved øyelokkplastikk av øvre øyelokk legges snittet som regel i den dype øyelokksfolden. Ved mye heng legges snittet litt mer ut til siden. Ved øyelokkplastikk av nedre øyelokk legges snittet enten på innsiden av øyelokket eller direkte nedenfor øyevippene slik at det i praksis ikke blir synlig.

Operasjonen
Operasjonen tar ca. en time og foregår for de aller fleste i lokalbedøvelse med sedasjon.  Det betyr at du får smertestillende og avslappende medisin via en kanyle i armen, før vi lokalbedøver det området som skal opereres.  Operasjonen er derfor helt smertefri og du sover ofte gjennom store deler av inngrepet.

Tiden etterpå
Etter inngrepet vil du oppleve en lett hevelse rundt øynene.  Dette gir seg gradvis i løpet av noen dager. Sting fjerner vi etter syv dager. Blåmerker kan forekomme, men de forsvinner etter en ukes tid.  Du bør påregne noen dager med sykemelding avhengig av hva slags jobb du har.  De fleste tar det med ro fra jobb i en ukes tid, og kan returnere til normal fysisk aktivitet med trening etter da to uker.

Hvilke komplikasjoner kan inntreffe?
Som ved all annen kirurgi kan blødning og infeksjon forekomme, selv om dette er noe vi sjelden ser.  Hovedutfordringen ved operasjonen er å ikke ta for mye hud slik at man kan lukke øyet normalt etterpå. Vi måler opp og planlegger operasjonen nøye, slik at vi ikke tar for mye hud.  Noe hovenhet og blåmerker kan imidlertid oppstå, men dette gir seg etter noen dager.

(Kombinasjonsbehandlinger
Dersom øyebrynene enten er lavt plassert fra naturens side, eller har sunket med årene, kombineres ofte øyelokkplastikk med et panne- /brynsløft.  Er det poser, ringer eller folder under øynene, kan det være indikasjon for en nedre øyelokksplastikk. Noen ganger kan man ha behov for volumbehandling av midtansiktet, enten i form av en fett-transplantasjon eller en såkalt filler-injeksjon.)

Det er i hovedsak to grunner til et ønske om panne- og øyebrynsløft. Den ene er pasienter som pga. øyebrynenes stilling har tunge øyelokk som ofte gir plager som tyngdefornemmelse/tunge øyelokk og hodepine.

Den andre er du som av kosmetiske grunner ønsker å løfte brynene eller stramme opp panneregionen for å åpne og få et mer våkent blikk.

Hva er et panne-/brynsløft?
Et panne- /brynsløft gjennomføres i de aller fleste tilfeller såkalt endoskopisk, dvs. ved kikkehullsteknikk, hvor vi løfter pannen/brynene via små incisjoner bak hårfestet slik at det ikke blir synlige arr. Målet med operasjonen er som alltid et naturlig resultat hvor vi hever brynene til ønsket posisjon, oftest med fokus på den ytterste delen av brynet mot tinningen.

Operasjonen
Operasjonen tar ca. to timer, og foregår for de aller fleste i lokalbedøvelse med sedasjon. Det betyr at du får smertestillende og avslappende medisin via en kanyle i armen, før vi lokalbedøver det området som skal opereres. Operasjonen er derfor helt smertefri og du sover ofte gjennom store deler av inngrepet.

Tiden etterpå
Etter operasjonen har du en bandasje på hodet i 1-2 dager. I tillegg har du tape i pannen i ca. fem dager. Sting fjerner vi etter 7-9 dager. Vi bruker som regel endoskopisk teknikk, med små snitt bak hårfestet som ikke blir synlige i etterkant. Det er lite smerter i etterkant, men du kan ha noe hodepine de første dagen. Dette behandles som regel godt med smertestillende tabletter. Blåmerker kan oppstå, men disse forsvinner i løpet av 1-2 uker.

Hvilke komplikasjoner kan inntreffe?
Som ved all annen kirurgi kan blødning og infeksjon forekomme, selv om dette er noe vi sjelden ser.  Blåmerker er ikke så sjelden, men vil gi seg etter relativt kort tid. Noen kan oppleve nummenhet i pannen/hodebunnen, men dette gir seg som regel over tid.

Kombinasjonsbehandlinger
Dersom det er mye ekstra hud på de øvre øyelokkene, kombineres ofte et panne-/brynsløft med en øyelokksplastikk.

Ører kommer naturlig i mange former og varianter. Utstående ører betyr at det ytre øret står lenger fra hodet enn det som er normalt. Personer med utstående ører har helt normal hørsel, men mange ønsker at ørene skal ta mindre oppmerksomhet. Operasjon av utstående ører er en relativt vanlig operasjon for både barn og voksne.

Hva er en øreplastikk?
Det er to hovedårsaker til utstående ører hos både barn og voksne. Oftest er det en underutviklet krumning på ørebuen (antihelix).  Denne gjenoppretter vi ved et lite snitt inne i den øverste folden på øret (minimal invasiv teknikk). Den andre årsaken er at du har en for dyp øreskål, som vi da reduserer høyden på via et snitt på baksiden av øret. Dette gjør at ørene blir liggende tettere inntil hodet.

Operasjonen
Avhengig av om du skal operere det ene eller begge ørene, tar operasjonen 1-2 timer og foregår som oftest i lokalbedøvelse med sedasjon. Det betyr at du får smertestillende og avslappende medisin via en kanyle i armen, før vi lokalbedøver det området som skal opereres. Operasjonen er derfor helt smertefri og du sover ofte gjennom store deler av inngrepet. Barn under ti år behandles under narkose.

Tiden etterpå
Etter operasjonen har voksne en bandasje på hodet i et par dager, barn i en uke.  Stingene fjernes etter ca. en uke.   Jobb kan da gjenopptas, men vi anbefaler ikke trening før etter ytterligere 1-2 uker etter inngrepet.

Komplikasjoner
Som ved all annen kirurgi kan blødning og infeksjon forekomme, selv om dette er noe vi sjelden ser.  Noe hovenhet og blåmerker kan imidlertid oppstå, men forsvinner etter kort tid.  Det blir vanligvis ingen synlige arr etter øreoperasjon.

Andre øreoperasjoner
Vi opererer også kosmetisk skjemmende øreflipper, det være seg store og «dradde» øreflipper, eller lukking av hull eller spaltede øreflipper.

Vi utreder og fjerner hudsvulster, kuler og forandringer i strukturene i ansiktet og på halsen, samt slimhinneforandringer på lepper og i munnhulen.