Øret – hørsel og sykdommer

Vanlige årsaker til tetthet, kløe og smerter i ørene.

Kan i de fleste tilfellene behandles med opprens av øregangen, eventuelt med øredråper som dryppes i øregangene.

I noen tilfeller kan gjentatte rengjøringer av øregangene med sug hos spesialist være nødvendig.

Følgetilstander etter mye akutte ørebetennelser tidligere i livet eller dårlig tubefunksjon, dvs. dårlig funksjon i kanalen mellom nesen og mellomøret som skal sørge for trykkutligning av mellomøret.

Dette er en vanlig årsak til nedsatt hørsel, dotter/tetthet og sekresjon fra ørene.

Regelmessige behandlinger med oppreisning av øregangene, evt kirurgisk behandling, er ofte nødvendig.

Nedsatt hørsel er en vanlig kontaktårsak hos lege, og kan debutere i alle aldre.

Flere tilstander kan gi nedsatt hørsel hos voksne, hvor er aldersbetinget hørselstap er det vanligste. Eksponering for skadelig støy er en annen viktig årsak. Arvelige hørselstap forekommer også.

I utredningen av nedsatt hørsel undersøkes øregang, trommehinne og mellomøre, i tillegg til at hørselen måles med diverse tilleggsundersøkelser på indikasjon.

Ved nedsatt hørsel rettes behandlingen mot årsaken, men det vil ofte være slik at nedsatt hørsel hos voksne skyldes nedsatt funksjon i hørselsorganet slik at behandlingen da først og fremst blir snakk om f.eks. høreapparat hvis hørselstapet er stort nok, evt med tillegg av andre hjelpemidler.

Tinnitus betyr «lyd i hodet». Den kan anta mange former, fra lyse pipetoner til mørke brummelyder. Den kan være konstant eller pulserende, med skiftende intensitet.

Nesten alle opplever i løpet av livet at de har kortere eller lengre perioder med øresus.Det viktig å være klar over at tilstanden ofte går over av seg selv, og at diagnosen ikke er en livstidsdom.

Den hyppigste årsaken til tinnitus er nedsatt hørsel. Det følger nesten alltid noe øresus med et hørselstap. Derfor kan ofte høreapparat være en god behandling av øresus.

Eksponering for kraftig lyd, som høy musikk, smell fra skytevåpen, verktøy, motorsag, gressklipper kan være utløsende.

Man kan ha tinnitus selv om hørselen er helt perfekt. Årsaken er da oftest et øket spenningsnivå i kroppsmuskulaturen. Særlig hyppig er spenninger og smerter i nakke-og skulderregionen. Stress og psykiske belastninger er ofte medvirkende faktorer.

En hjernerystelse eller nakkeslengskade kan gi øresus.

Enkelte medikamenter har øresus som bivirkning.

Behandlingen vil da måtte rette seg mot de underliggende årsakene.

Øresus er ofte ledsaget av lydoverømfidtlighet i varerende grad.

Balansen er et komplisert samspill mellom sanseinntrykk til hjernen fra synet, huden under fotsålene, leddene, rygg, nakke, og indre øre.

Svimmelhet oppstår når ett eller flere av disse systemene svikter, slik at hjernen får feil informasjon om hvilken stilling kroppen er i, eller hvordan den beveger seg.

Det er særlig tre tilstander med svimmelhet som skyldes sykdom i balansesystemet i indre øret.

Krystallsyke er den vanligste. Sykdommen gir kortvarige anfall som utløses av å legge seg, eller snu seg mens man ligger. Anfall kan også utløses av å dreie nakken til siden.

Virus på balansenerven gir langvarige svimmelhetsanfall, ofte en hel dag, ledsaget av kvalme og brekninger.

Ménières sykdom gir svimmelhetsanfall som varer opptil et par timer, ledsaget av hørselstap og øresus.

De fleste former for svimmelhet har andre årsaker enn sykdom i indre øre. For lite fysisk aktivitet fører til svekket balanse og svimmelhet. Dårlige ledd, proteser i hofter og knær, rygg- og nakkelidelser er hyppige årsaksfaktorer. For lavt blodtrykk som følge av blodtrykkssenkende medisiner er en annen vanlig årsak. Det samme er hjertesykdom med forstyrrelser i hjerterytmen.