Halsen – problemer og sykdommer

De vanligste symptomene knyttet til stemmen er heshet, svak stemme, uklar stemme, slitenhet i stemmen.

Hos barn er grunnen til heshet i de aller fleste tilfellene utløst av overbelastning av stemmen og feil bruk av muskulaturen i strupen. Dette går oftest over ved rettledning av foresatte. I noen tilfelle kan stemmepedagogisk behandling være aktuelt.

Forandringer på stemmebåndene i form av «skrikerknuter» går tilbake spontant uten kirurgi ved hjelp av stemmepedagogisk behandling.

Hos voksne er årsakene til heshet mer sammensatte.
De vanligste er:

  • Refluksproblemer ( halsbrann / sure oppstøt)
  • Overanstrengelse av stemmen, feil bruk av strupemuskulatur
  • Spenningsutløste stemmevansker
  • Medikamentbivirkninger
  • Stemmebåndslammelser
  • Kronisk betennelse
  • Kreft

Forholdene i strupen undersøkes ved hjelp av endoskopisk undersøkelse med stive eller fleksible optikker. Behandlingstiltakene vil variere, avhengige av hvilken tilstand som påvises ved undersøkelsen.

Hos barn er store mandler og «falsk mandel / polypp» en vanlig grunn til kirurgisk behandling. Plagene knyttet til dette består særlig i forstyrret pustemønsker under søvn, med snorking, pustestopp ( apnèer) og redusert søvnkvalitet. Dette fører til redusert trivsel, slitenhet, trøtthet på dagtid, i noen tilfeller også spiseproblemer.

Hyppige infeksjoner er en annen vesentlig årsak til kirurgisk behandling.

Dette gjelder såvel barn som voksne.

Stadige proppdannelser i mandlene kan også i noen tilfelle utgjøre en operasjonsindikasjon

Hos voksne kan også kreft være årsak til sykdom i mandlene.

Klump i halsen er et hyppig symptom hos både unge og voksne. Årsaken kan i noen tilfeller være irritasjon i svelget som ved f.eks. refluks/sure oppstøt, men er oftere et uttrykk for for spenninger i muskulaturen på forsiden av halsen. Tilstanden avklares ved endoskopisk undersøkelse av forholdene i svelget og strupen.

Slim i halsen er et svært vanlig symptom hos både voksne og gamle, og kan være forårsaket av renning fra nesen/bihulene ned i halsen, evt. en respons på f.eks. sure oppstøt/refluks. Relativt ofte er slim i halsen ikke forårsaket av sykdom, men et uttrykk for tørrhet i slimhinnene med økt seighet i overflatesekretet som skal «smøre» slimhinnen. Dette skyldes ofte at man har for lavt væskeinntak. Slimfølelse i halsen kan i mange tilfeller også være uttrykk for medikamentbivirkninger.