Barnet – vanlige problemstillinger

Svært vanlig årsak til øresmerter hos barn de første 4-5 leveårene.

Oftest vil smertestillende /febernedsettende medisin være tilstrekkelig behandling, inntil infeksjonen går over av seg selv. Påvirket almentilstand, sterke smerter, høy feber, evt langvarig forløp kan gi indikasjon for antibiotikabehandling.

De fleste akutte ørebetennelser behandles av fastlege. Henvisning til spesialist er vanligvis ikke nødvendig.

Væske i mellomørene er en hyppig årsak til nedsatt hørsel og forsinket språkutvikling hos små barn. Hos de fleste barn går væsken bort av seg selv i løpet av noe tid. Hos de barna hvor væsken fortsetter etter en rimelig observasjonsperiode kan behandling med øredren, også kalt ventilajonsrør, være et godt behandlingsalternativ.

Hos barn med hyppige mellomøreinfeksjoner vil drenbehandling kunne redusere infeksjons-tendensen drastisk.

Innleggelse av dren er et enkelt og raskt inngrep i en lett narkose.

Vi ser ofte barn med spørsmål om nedsatt hørsel og forsinket språkutvikling, oftest henvist fra fastlege eller helsestasjon.

Det benyttes ofte flere metoder og teknikker for å kartlegge dette.

Klinisk observasjon kombinert med vurdering av språkutvikling gir alltid viktig observasjon.

Et barn som lærer tidlig å snakke har som regel bra hørsel.

Måling av trommehinnens bevegelighet (tympanometri) og måling av muskelreflekser ( stapediusrefleks) i mellomørene gir viktig informasjon.

Registrering av lydemisjoner fra indre øre (OAE-registrering) kan si om hørselen er innen normal-området. Audiometri kan som regel utføres fra 4-5 års alder.

Tett nese hos småbarn
Småbarn har trange plassforhold i nesen.

Den vanligste årsaken til tett nese er luftveisinfeksjon med forkjølelsesvirus.

Forstørret «falsk mandel» eller «polypp» er en annen vanlig årsak. Hos de som har dette, vil operasjon kunne hjelpe godt.

Tett nese hos større barn og ungdom
De vanligste årsakene er allergi med eventuelt store nesemuslinger, i noen tilfeller anatomiske skjevheter, bihulesykdom eller forstørrete polypper/falske mandler. Andre ganger skyldes tettheten overforbruk av reseptfri nesespray.

Utredningen består i å finne årsaken og målrette behandlingen. Det blir ofte snakk om reseptpliktig nesespray i første omgang, evt. behandling av slimhinner, anatomiske avvik innad i nesen eller bihulene dersom konservativ behandling ikke fører frem.

Ved allergier som ikke svarer på vanlige allergimedisiner kan det bli snakk om allergivaksinasjon.

Det er vanlig at små barn snorker. Dette er ufarlig og reduseres oftest spontant gjennom oppveksten. Avhengig av grad av snorking, urolig søvn og eventuelt pustestopp pga store mandler eller polypper (falske mandler) kan dette påvirke barnet i forskjellig grad, og det kan være indikasjon for operasjon av mandler eller polypper (falsk mandel).
Små barn er i «gjennomsnitt» forkjølet en gang i måneden. Dette er normalt og vil avta etterhvert som immunsystemet/infeksjonsforsvaret modnes. Hos de barna som utvikler mer eller mindre kronisk forkjølelse/nesetetthet, påvirket søvn, nasal stemme og munnpusting, kan det være et tegn på at de har dannet polypper (falske mandler). Snorking og eventuelle kortvarige pustestopp ifm. snorkingen kan skyldes store polypper eller mandler, evt begge deler. Fjerning av polyppene/de falske mandlene/adenotomi kan da være god behandling, likeså fjerning av mandlene/tonsillektomi dersom disse er medvirkende årsak.